Stella­gruppen

Välkommen till Stellagruppen!

Vi är ett vårdföretag som bedriver verksamhet i Mälardalen i form av HVB för ensamkommande flyktingbarn, familjehem och familjehem med skyddad placering, bredvid boende och skyddat boende för kvinnor med och utan barn.

Stellagruppen erbjuder hämtning av placerade till alla våra verksamheter inom 24 timmar oberoende på vart i Sverige ni befinner er.

HVB-hem

HVB-hem

Inriktat mot ensamkommande flyktingpojkar i åldern 14 -18 år med eller utan uppehållstillstånd.

Skyddat boende

Skyddat boende

Vi erbjuder platser för kvinnor med och utan barn samt skyddade placeringar i familjehem till ungdomar.

Familjehem

Familjehem

Våra familjehem ger barn och ungdomar en trygg och stabil vardag med givna rutiner och normer.

HVB boendet, Carpe Diem, finns i Hallstahammar och har tillstånd för 13 placeringar och är riktat mot pojkar i åldern 15 -19 år. Boendet kan ta emot pojkar som har ett högt omsorgs/omvårdnadsbehov då det finns kompetens att arbeta med individuell problematik. När en ungdom är klar för nästa steg kan vi erbjuda utslussboende i egen lägenhet med stöd av kontaktperson.

Skyddat boende för kvinnor, Serenus, finns i Mälardalen men kan av förklarliga skäl inte närmare geografisk beskrivas. Det finns 7 platser för kvinnor med/utan barn och boendet är delvist handikappvänligt med bland annat handikapptoalett. Det finns möjlighet att ta med ett mindre husdjur om man själv kan sköta djuret. Vi kan inte ta emot kvinnor som har ett pågående missbruk.

Familjehemmen finns i området från Stockholm till Örebro på båda sidor om Mälaren och vi kan även erbjuda boende i skyddade familjehem i de fall det finns ett sådant behov.