HVB-hem

Carpe Diem i Mälardalen AB

Tar emot ensamkommande flyktingungdomar från 15 år till och med 19 år med eller utan uppehållstillstånd. Vår ambition är att utveckla ungdomar till starka och självständiga individer som integreras i sitt nya hemland, etablerar sig med utbildning och arbete samt fungerar väl i det svenska samhället. Vi eftersträvar att ungdomarna ska påbörja sitt nya självständiga liv i Sverige med de baskunskaper som krävs för att klara ett självständigt liv samt att ge en positiv bild av det sociala livet i Sverige.

Ledningens och personalens kompetens är nyckeln till kvalité och garant för Carpe Diems mål att göra skillnad för de ensamkommande flyktingungdomarna. Vår kunskap innefattar barn och ungdomar, pedagogik, invandring och integration, skola, socialtjänst och mekanismer som påverkar ungdomars liv och utveckling både nu och i framtiden.

Våra tjänster

Verksamhetens ambition är att anordna en fungerande vardag med struktur och förutsägbarhet för att skapa en trygg boendemiljö och arbetsmiljö. Vi vill ge de boende en känsla av tillhörighet, göra den delaktiga och trygga och få dem att utveckla sina egna resurser för att kunna skapa sig ett bra utgångsläge för att kunna hantera sina liv. Vi vill skapa en fysisk miljö som ger ungdomarna hemkänsla samt att relationen mellan ungdomarna och personal ska präglas av respekt och tillit.

Maten ska påminna om det egna hemlandets mat men vi kommer att ge de boende en introduktion i svensk mat och matkultur och ungdomarna kommer att vara delaktiga i matlagningen.

Vi skapar förutsättningarna och uppmuntrar ungdomarna till att engagera sig i idrott och föreningsliv för att integreras med andra ungdomar på orten. Det finns läxhjälp som en del av eftermiddagsverksamheten för att underlätta språkinlärning och förbättra studieresultat.

Personalen har både språk- och kulturkompetens som underlättar ungdomarnas vistelse på boendet och som ger goda möjlighet att skapa en bra boendemiljö och skapa förståelse för hur det svenska samhäller fungerar.

 

Familjehem

Vi har erfarenhet av att vissa ungdomar har svårt att anpassa sig till strukturen i ett HVB-boende och behöver en mer familjär och därmed flexibel boendemiljö. Därför har vi konsultstödda familjehem kopplade till Carpe Diem som även kan erbjuda bredvidboende. Denna möjlighet ger den placerande socialtjänsten möjligheten att vid behov flytta ungdomen till familjehem om bedömningen är att det skulle passa ungdomen bättre.