Stellagruppen-logo-2

Välkommen till Stellagruppen!

Stellagruppen består av två vårdföretag:

Carpe Diem i Mälardalen AB och Stella Stöd & Omsorg AB

Carpe Diem i Mälardalen AB

Carpe Diem i Mälardalen AB består av två boenden: Carpe diem och Serenus

Carpe Diem
Carpe Diem är ett HVB för pojkar i åldrarna 15 till och med 19 år med ett socialt nedbrytande beteende och kriminalitet. Detta kan innebära att de vistas i olämpliga miljöer, har hamnat i kriminalitet och/eller gängkriminalitet samt har skolproblematik.
Serenus

Serenus är ett HVB för flickor 14 till och med 18 år med socialt nedbrytande beteende, som till exempel vistas i olämpliga miljöer, skolproblematik, psykisk ohälsa, begått enstaka brott, provat på droger eller har ett hotfullt beteende.

Stella Stöd & Omsorg AB

Stella Stöd & Omsorg AB tar emot alla typer av skyddsplaceringar på skyddat boende eller i skyddade lägenheter. Vi erbjuder alla våra skyddsplaceringar bostadsgaranti efter avslutad placering.

Stellagruppen erbjuder hämtning av placerade till alla våra verksamheter inom 24 timmar.

Välkommen till Stellagruppen!

Stellagruppen består av två vårdföretag;

Carpe Diem i Mälardalen AB som är ett HVB-boende för pojkar i åldern 15 till och med 19 år med ett socialt nedbrytande beteende och kriminalitet.

Stella Stöd & Omsorg AB tar emot alla typer av skyddsplaceringar på skyddat boende eller i skyddade lägenheter. Vi erbjuder alla våra skyddsplaceringar bostadsgaranti efter avslutad placering.

Stellagruppen erbjuder hämtning av placerade till alla våra verksamheter inom 24 timmar.