Familjehem

Stellagruppens familjehem

Familjehemmen finns i området från Stockholm till Örebro på båda sidor om Mälaren och vi kan även erbjuda boende i skyddade familjehem i de fall det finns ett sådant behov. Barn och ungdomar som placeras i familjehem behöver en trygg och stabil vardag med givna rutiner och normer. Familjerna har blandad erfarenhet när det gäller ålder på barnen och orsaken till placeringen. Placeringarna har skett genom Socialtjänsten eller i vissa fall genom Migrationsverket.

Om familjerna

Alla familjer är utredda och klara att ta emot ett eller flera barn/ungdomar. Vi har familjer med olika språk och kulturkompetens och med erfarenhet från placeringar där det finns ett skyddsbehov att beakta. Vi kan även tillhandahålla jourfamiljer som med mycket kort varsel kan åta sig uppdrag.

Familjerna har regelbundet stöd av en konsulent för råd och vägledning och kan även erhålla extern handledning om det finns speciella behov eller problematik kring den placerade.

Bredvid boende

Vi kan även erbjuda bredvid boende för de ungdomar som är på väg ut i vuxenlivet och vill ha ett eget boende men med stöd av en familj eller kontaktperson.